Omkring skribenten

Flemming Sørensen

Født i Aarhus 1953. Far til tre. Bor i København. Freelance journalist. Lystfisker siden barnsben.

Tilsvarende artikler

3 Kommentarer

 1. 1

  Niels Riis Ebbesen

  Der er rigtig mange sjællandske lystfiskere som mener, at Thomas Søbirk blot er et retorisk sludrechatol, som bliver sendt i byen af DSF’s ledelse, når der skal argumenteres for tiltag, som er til ulempe for lystfiskerne på Sjælland.
  Og når Dan Jørgensen i en femårig forsøgsperiode vil frede brakvandsgedderne og indføre catch and release i Præstø Fjord, Stege Nor, Jungshoved Nor og Fane Fjord, så er det ikke fordi han har set lyset, men derimod fordi Danmarks Sportsfiskerforbund har fortalt ham, at gedderne i de sjællandske brakvandsområder bør være genbrugsfisk, på den måde kan DSf nemlig sørge for, at der ikke skal bruges af fisketegnsmidlerne til udsætninger af gedder på Sjælland. Og at pengene i stedet kan bruges til udsætninger af ørreder og laks i de jyske åer.

  Fishing Zealand er kun en afledningsmanøvre, der har det ene formål, at fjerne fokus fra den skæve fordeling af fisketegnsmidlerne. Danmarks Sportsfiskeforbund bruger Fishing Zealand som en slags ‘gulerod’, der skal lokke de sjællandske kommuner til at betale for den fiskepleje og de udsætninger, som de sjællandske lystfiskere i mere end 25 år har betalt for, men som de aldrig har fået.

  Ind til videre er de også kun 7 ud af de 45 sjællandske kommuner, som er blevet fristet af Fishing Zealand’s tilbud, og det alle sammen kommuner, som ligger i de sydvestlige dele af region Sjælland, og der er slet ingen kommuner fra Nordsjælland og Storkøbenhavn, som deltager i FZ-projektet.

  Det er i øvrigt sådan, at allerede dengang da Ludvig Svendsen i 1948 skrev bogen ‘Geddefiskeri’ der var man klar over, at bestandene af brakvandsgedder fluktuerede, og man var også bevidste om, at det hang sammen med meget kraftige vinterstorme, som presser ekstra meget saltvand ind i de indre danske farvande.  

  Hvis Dan Jørgensen vil hjælpe geddebestandene så burde han i stedet forbyde garnfiskeri i de pågældende brakvandsområder, og så kunne han også lave en aftale med miljøministeren om, at der skal indføres et forbud mod højvandsklapper i åløbene, så gedderne har en mulighed for, at flygte op i ferskvand, når der kommer en stormflod.

  Gedderne gyder ikke i brakvand, gedder kan kun gyde i ferskvand, derfor er de afhængige af, at kunne gå op og gyde i de våde enge, der som regel er i de yderste dele af et åløb.

  Det der gør brakvandsgedder til noget særligt, det er, at der er meget mere mad til dem i brakvand, og at de derfor vokser næsten dobbelt så hurtigt som gedder i søer, og fire gange så hurtigt som gedder i vandløb.

  Der er lavet flere undersøgelser på, hvor stor en procentdel af lystfiskerfangede laks, gedder, Ørred, aborrer som overlever ved catch and release.

  Og topskoren er aborrer som har en overlevelse på næsten 100%, gedder følger efter med 97%, og alt efter forholdene og vandtemperaturen, så ligger laks og ørred mellem 75 og 93%.

  Men hvis de samme arter har været fanget i et monofil garn, så daler overlevelsen for alle fire arter til et sted mellem 40 og 60%, afhængig af, hvor længe de hængt i garnet, og store skader der er påført på deres skæl og slimlag.

  Det har også meget at sige, hvordan fisken bliver frigjort fra garnet, den groveste og hyppigst anvendte metode indebærer nemlig, at fisken stort set får skrabet al slimen af.

  Derfor giver et meget stort spild, når garnfiskerne genudsætter fisk, og i stedet for, at garnfiskerne skal gendudsætte alle de gedder som de fanger i de kommende 5 år, hvoraf ca. halvdelen dør p.g.a. af garnskaden, så ville det jo være meget mere effektivt, hvis man helt forbød garnfiskeri i 2,5 år. På den måde når man de samme resultater på den halve tid.

  Men det dummeste og mest usmagelige er godt nok, at Fishing Zealand er medarrangør af DM i brakvandsfiskeri i de selv samme områder, hvor de har arbejdet for at få fredet gedderne. Og det er under ingen omstændigheder i orden, at der udloves præmier på helt op til 12.000 kroner, for fangst af fredede fisk. Set ude fra, så virker det i hvert fald helt forkert, at lystfiskerne udelukkende bruger gedderne som legetøj, som de kan fange, fighte og genudsætte, det er jo kun et fåtal som ved, at overlevelsesprocenten ligger på et sted mellem 96 og 98%, for lystfiskerfangede og nænsomst genudsatte gedder.

  DM i brakvandsfiskeri må i hvert fald virke meget provokerende på erhvervs- og fritidsfiskerne, der skal genudsætte gedder som er mere døde end levende, og det er jo også et dumt spild af ressourcer, at de skal smide garnskadede fisk tilbage i vandet, som ikke har nogen chancer for at overleve.

  Med venlig hilsen
  Niels Riis Ebbesen

  Besvar
 2. 2

  Niels Riis Ebbesen

  Udkastet til bekendtgørelsen om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder
  ved Sydsjælland og Møn kan læses på flg. link: http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/81ca52ce-93f0-4f6c-ad44-b7074a7ee731/Udkast%20af%20bekendtgørelse.pdf

  Med venlig hilsen
  Niels Riis Ebbesen

  Besvar
 3. Pingback: Brakvandsgedderne fredet | Fiskeri Nu - Online Lystfisker Magasin

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *