Omkring skribenten

Flemming Sørensen

Født i Aarhus 1953. Far til tre. Bor i København. Freelance journalist. Lystfisker siden barnsben.

Tilsvarende artikler

16 Kommentarer

 1. 1

  Niels Riis Ebbesen

  Jeg er ikke overbevist om, at fiskerikontrollens statestik er retvisende, det er nemlig sådan, at det medfører et større papirarbejde, når der fanges en tyvfisker, og derfor kan man godt få den tanke, at kontrolarbejdet tilrettelægges så det på papiret ser godt ud, og på en måde så det ikke medfører en hel masse ekstra arbejde.

  Med venlig hilsen
  Niels Riis Ebbesen

  Besvar
  1. 1.1

   René Jespersen

   Hvad du tror, og hvad der er virkelighed, er heldigvis to vidt forskellige ting!
   Fortsat god dag!

   Besvar
 2. 2

  Niels Riis Ebbesen

  Hej René

  Jeg er ikke typen som går rundt og TROR en hel masse, jeg er derimod ret sikker i min sag, når jeg fremsætter et syns- og standpunkt på Internettet.

  I 2014 var der kun ca. 150.000 lystsfiskere og ca. 30.000 fritidsfiskere som indløste det statslige fisketegn, disse tal skal holdes op i mod, at en COWI rapport er kommet frem til, at der formentlig er helt op i mod 650.000 danskere som dyrker rekreativt fiskeri.

  Den difference er bare så stor, at den ikke kan forklares med, at unge under 18 år og folkepensionister ikke skal løse et fisketegn.

  Jeg har i øvrigt været på på fisketur i dag, vi var på Lyngby Sø, hvor vi fangede 8 pæne gedder. Og på turen registrerede vi adskillige tyvfiskere.

  Jeg vedlægger to billeder, det første billede er en der tyvfisker i den fredningszone som der er de første 50 meter af Fæstningskanalen fra Frederiksdalslusen, på billedet kan man også se, at tyvfiskeren står og fisker ved siden af et skilt som oplyser, at der er fiskeri forbudt.

  Det næste billede er tre tyvfiskere som fisker fra en Nybro Kano og Bådeudlejnings både i Lyngby Sø. Lystfiskeriforeningen har fiskeretten i Lyngby Sø, og der må kun lystfiskes i søen fra både med et LF-nummer.

  Med venlig hilsen
  Niels Riis Ebbesen

  Besvar
  1. 2.1

   René Jespersen

   Som udgangspunkt er ingen af de lystfiskere du har taget billeder af, noget Fiskerikontrollen kan gøre noget ved. Andet end at kontrollere deres statslige fisketegn. Så jeg forstår ikke hvorfor du blander Kontrollen ind i det her? De har jo ikke myndighed til at kontrollere, hvem der har ret, til at fiske hvor!

   Besvar
 3. 4

  Niels Riis Ebbesen

  Hej René

  Det er korrekt, at med de beføjelser som fiskerikontrollen har p.t., der vil de kun kunne tjekke disse tyvfiskere for om de har et fisketegn.

  Jeg mener dog, at det fiskeforbud der er de første 50 meter fra Frederiksdalslusen er baseret på en meget gammel fredning, og at fiskeforbudet derfor er omfattet af fiskerikontrollens arbejdsområde.

  Men det er jo også tit sådan, at dem der tyvfisker begår flere samtidige lovovertrædelser, så de både fisker et sted hvor de ikke må fiske, ikke har løst et fisketegn, og hjemtager undermålsfisk, eller fisker med ulovlige redskaber.

  Og der står jo ingen steder skrevet, at fiskerikontrollen ikke kan opdateres, det er da noget bonde-tænkning, at kontrollen af det rekreative fiskeri bevidstløst skal foregå på den måde og inden for de rammer, som var optimale dengang fiskerikontrollen blev grundlagt i forrige århundrede.

  Samfundet udvikler sig i et rivende tempo, og jeg vil mene, at kontrollen af det rekreative fiskeri bør opdateres, så den er tilpasset nutidens behov, og da politiet ikke har tid og ressourcer til at ta’ sig af sager med tyvfiskeri, så er der faktisk behov for et korps af fiskerikontrollører, som har beføjelserne til, at fungere som et all-round fiskeri- og naturpoliti. Og deres arbejdsområde skal være så bredt og alt omfattende, at de f.eks. også kan tjekke, om der er redningsveste til til de lystfiskere der er i en båd.

  Med venlig hilsen
  Niels Riis Ebbesen

  Besvar
  1. 4.1

   René Jespersen

   Der er vi så enige. Der er ingen grund til at kontrollen ikke skulle kunne brede deres arbejdsområde lidt ud, når nu de er derude alligevel.
   Men det er jo ikke Fiskerikontrollen der skal kritiseres for det. Det er politikerne der fastsætter de rammer der arbejdes under.
   Kontrollen kan jo ikke på egen hånd, gå ud og kontrollere noget, de ikke har hjemmel til i lovgivningen.

   Besvar
 4. 5

  Niels Riis Ebbesen

  Jow… der er god grund til at kritisere fiskerikontrollen, den har nemlig helt bevidst nedprioriteret kontrollen af det det rekreative fiskeri, og den ikke eksisterende kontrol har medført en udbredt lovløshed på området. Og man kan jo sagtens lave en fin statestik som siger, at der kun er nogle få procent som lystfisker uden fisketegn, når der ikke er en effektiv kontrol.

  Med venlig hilsen
  Niels Riis Ebbesen

  Besvar
  1. 5.1

   René Jespersen

   Hvor har du oplysninger om nedprioriteret kontrol fra?
   Og nedprioriteret i forhold til hvad? I forhold til andre opgaver, eller i forhold til tidligere?
   Og hvordan synes du prioriteringen skulle være? 90% på fisketegnskontrol, og resten på erhvervsfiskeri? Elæler skal der også bruges lidt på at finde ulovlige redskaber?
   Du med lige hjælpe med nogle gode råd her!

   Besvar
 5. 6

  Niels Riis Ebbesen

  Hej René

  Jeg har ingen ønsker om, at fiskerikontrollen skal foretage yderligere nedprioriteringer i dens kontrol af erhvervsfiskeriet, den er jo ringe nok i forvejen, hvilket blev tydeliggjort, da Greenpeace kunne afsløre, at der foregik et systematisk og omfattende erhvervsfiskeri i fredede områder af Kattegat. Og som fiskerikontrollen helt havde lukket øjnene for.

  Men da jeg og mange andre af mine lystfisker-venner har kunnet fiske regelmæssigt i mere end 40 år, uden at vi en eneste gang har mødt eller set fiskerikontrollen, så er det meget rimeligt at konkludere, at kontrollen er noget nær ikke eksisterende.

  På et andet fora har en lystfisker skrevet flg. i en tråd om tyvfiskeri: “Jeg synes det er ret morsomt, når der fremhæves at 94,5% af alle kontrollerede lystfiskere har løst fisketegn.
  Jeg er kun blevet kontrolleret én sølle gang for en 15-20 år siden. Jeg stod og fiskede på Tippen, København, med en 20-25 medfiskere og da kontrollen kom forsvandt de andre over hals og hoved.”

  Og jeg synes, at fiskerikontrollen bør melde ærligt ud overfor politikerne og sige, at den ikke har ressoucer til, at kontrollere det rekreative fiskeri. Det er nemlig uacceptabelt, at den laver noget pseudo-kontrol, hvor den så kommer frem til, at der kun er så få lovovertrædelser på området, at det ikke kan svare sig, at bruge ressoucer på kontrol af lystfiskerne.

  Med venlig hilsen
  Niels Riis Ebbesen

  Besvar
  1. 6.1

   René Jespersen

   Jeg kan glæde din statestik med, at jeg i mine 30 år som lystfisker, heller aldrig er blevet kontrolleret.
   Men at beskylde fiskerikontrollen for nedskæringer og nødvendige prioriteringer, virker underligt i min verden. Som alle andre offentlige institutioner, skal NaturErhvervstyrelsen skære nogle % hvert år. Det er bare virkeligheden. Og så må der jo laves prioriteringer.
   I min verden er det da også langt vigtigere at bruge tid på ulovlige redskaber i både salt og ferskvand, end på fisketegn. Skadevirkningen fra et faststående redskab, er potentielt langt større, end fra en lystfisker uden statstegn.
   Derfor mener jeg også at kontrol af fisketegn er noget af det “mindst” vigtige.

   Besvar
  2. 6.2

   René Jespersen

   Og med hensyn til det ulovlige fiskeri du støder på i dine fiskevande, så har din forening alle rettigheder til at lave kontrollør-korps der kontrollerer om folk har lov at fiske i det specifikke vand, og har mulighed for at smide dem væk, hvis de ikke har. Så måske du skulle sætte den slags i værk til næste generalforsamling?!

   Besvar
 6. 7

  Niels Riis Ebbesen

  Hej René

  Hvordan tror du det ville gå med bilisternes lyst til, at overholde hastighedsgrænserne på vejene, hvis politiet stort set stoppede med at ha’ færdselspoliti på vejene og foretage fartkontroller.

  Jeg har netop påpeget, at det ikke er en tidssvarende løsning, at det er fiskerikontrollen som også står for kontrollen af det rekreative fiskeri, fiskerikontrollen er selvfølgelig nødt til at prioritere dens indsats, og det er da logik for perlehøns, at der vil blive brugt flest ressoucer på erhvervsfiskeriet.

  Men lad os få et selvstændigt natur- og miljøpoliti som netop skal fokusere på alle de områder, som fiskerikontrollen og det alm. politiet ikke har ressoucer til at ta’ sig af.

  Det er jo fuldstændigt uholdbart, at det skal være en privat opgave, at håndhæve fiskeretten i en sø eller et vandløb, og hvad skal sådan en fiskekontrollør også stille op overfor fire polske håndværkere, som ikke kan forstå dansk, når de fornemmer at det er den smarteste strategi.

  Med venlig hilsen
  Niels Riis Ebbesen

  Besvar
  1. 7.1

   René Jespersen

   Jeg bryder mig ikke om sammenligningen mellem trafikforseelser og det at fiske uden fisketegn. Det ene kan meget vel koste både liv og førelighed, det andet er at snyde vires fælles hobby for 185 kr.
   Der må være en forskel!!
   Og hvor skulle pengene til det omtalte natur og miljøpoliti komme fra? Var det ikke bedre at give flere resurser til den kontrol og det politi vi har i forvejen? Det koster jo mange penge at bygge en helt ny instans op fra bunden.

   Du må have fat i Bjarne Corydon, og bede ham tage nogle millioner fra ældrepleje og skolerne, så der kan kontrolleres flere fisketegn i det daglige!

   Besvar
  2. 7.2

   René Jespersen

   Vi er jo som sådan enige om at det ville være dejligt med flere resurser til det rekreative fiskeri. Det behøver vi ikke diskutere.
   Der hvor jeg bliver uenig med dig, er mår du beskylder kontrollørene for ting der er langt uden for deres beslutninger.
   Du skælder vel heller ikke ud på sygeplejersken, når der mangler senge, eller på politiassistenten, når der ikke kommer en patrulje ud for at tage imod anmeldelse på et indbrud?!
   Det er jo langt højere oppe i systemet den slags opgavefordeling bliver lavet, så det er jo også dem du skal rette din kritik i mod!!

   Besvar
 7. 8

  Niels Riis Ebbesen

  Hej René

  Selvfølgelig er der en forskel på de mulige konsekvenserne af overtrædelser af færdselsloven, og hvad der kan ske når folk ikke overholder fiskeriloven, men der er ikke forskel på de mekanismer, som regulerer om folk har lyst til, at overholde den ene eller anden lov. Og der er masser af eksempler på, at hvis en lov ikke bliver håndhævet, så daler respekten for den pågældende lov i bredde dele af befolkningen.

  Jeg er ret sikker på, at det store flertal af dem som rent faktisk har betalt for deres fisketegn vil være villige til, at betale yderlige 100 kroner om året til et natur- og miljøpoliti, som også kan være målrettet mod kontrol af det rekreative fiskeri. Og der er jo masser af grupper af naturbrugere, som kunne pålægges en tilsvarende brugerbetaling til driften af et natur- og miljøpoliti.

  Og det vil være en rigtig dårlig idé, at overføre pengene til fiskerikontrollen og/eller politiet, de vil nemlig hurtigt kunne omprioritere midlerne, hvis de finder det betimeligt, og så er vi lige vidt.

  Dine argumenter med ældrepleje og Corydon dur ikke, vi har p.t. ca. 130.000 arbejdsløse i Danmark, og det er faktisk ikke ret meget dyrere at ha’ en person i arbejde, end at gi’ vedkommende arbejdsløshedsunderstøttelse, og politikerne kan passende hæve bøderne for tyvfiskeri og de andre lovovertrædelse, som kan høre under et natur- og miljøpolitis arbejdsområde, så indtægterne fra bøderne kan medfinansiere udgiften til kontrolarbejdet.

  Med venlig hilsen
  Niels Riis Ebbesen

  Besvar

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *