Mindstemål & Fredningstid For Fisk 2020

Liste over mindstemål og fredningstid der er for de gængse fisk i danske farvande, åer, og søer.

Grænserne er fastsat af Miljø og fødevareministeriet – fiskeristyrelsen

Det er meget vigtigt at overholde disse mål for at passe på livet i havet, fjorden, åen, søerne og moserne. Og vi henviser til enhver tid til at checke Ministeriets hjemmeside for om der skulle være kommet en opdateret liste.

Totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids.

Er du uheldig at fange fisk under målet, skal de straks udsættes igen.

Søger du i stedet en hurtig oversigt om hvad der er aktuelt at fange de enkelte måneder, så tag et kig på vores fiskekalender.
Listen er opdateres af fiskeristyrelsen fra tid til anden, så det anbefales stærkt at man dobbelttjekker med deres informationer.
Se og hent sidste nye data her

Eller læs mere om mindstemål og fredningstider på lystfiskerguiden.dk

Mindstemål Fisk 2020

Fiskearter Mindstemål Fredningstid Vand Bemærkninger
Aborre 20 cm Ikke fredet Saltvand
Aborre Ingen mindstemål Ikke fredet Ferskvand
Bars 42 cm Hele året i Nordsøen syd for Hanstholm Saltvand
Brasen Ingen mindstemål Ikke fredet Ferskvand 36cm i Nordsøen
Brisling Ingen mindstemål 01. maj – 30. sep Saltvand Gælder for: Roskilde Fjord og Isefjorden m.v
Bækørred 30 cm 16. nov – 15. jan Ferskvand
Gedde 60 cm 01. april – 30. april Ferskvand
Gedde 60 cm 01. apr – 15. maj Saltvand
Havørred 40 cm 16. nov – 15. jan Saltvand Fredning af ørred gælder kun farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt. I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes
Havørred 40 cm 15. sep – 28/29. feb Saltvand Gælder for: Vadehavet
Havørred 40 cm Hele året Saltvand Gælder for: Ringkøbing, Nissum (i yngledragt) og Stadil fjorde er nedfaldshavørred totalfredet
Havørred 40 cm 16. nov – 15. jan Ferskvand
Helt / Heltling 36 cm 01. nov – 31. jan Saltvand Gælder for: Overalt
Helt / Heltling 36 cm 01. okt – 31. mar Saltvand Gælder for: Nissum Fjord
Helt / Heltling 34 cm 01. nov – 28/29. feb Saltvand Gælder for: Ringkøbing + Stadil Fjord
Helt / Heltling 36 cm 01. nov – 31. jan Ferskvand
Hornfisk Ingen mindstemål Saltvand
Hummer Samlet længde: intet
Rygskjoldslængde: 8,7 cm
01. jul – 31. aug Saltvand Gælder for: Limfjorden mht. fredning. Hummer med rogn er fredet hele året i Limfjorden
Størrelse gælder for: Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden
Hummer Samlet længde: 22 cm
Rygskjoldslængde: 7,8 cm
Ikke fredet Saltvand Skagerrak og Kattegat
Hummer Samlet længde: 21 cm
Rygskjoldslængde: intet
Ikke fredet Saltvand Østersøen og Bælterne
Hummer Ingen mindstemål 01. jul – 31. aug Ferskvand
Hvilling 25 cm Ikke fredet Saltvand Nordsøen 27cm, Skagerrak/Kattegat 23cm
Ising 25 cm Ikke fredet Saltvand
Jomfruhummer
fuld længde
13 cm Ikke fredet Saltvand Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne
Jomfruhummer
fuld længde
8,5 cm Ikke fredet Saltvand Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden
Jomfruhummer
haler
7,2 cm Ikke fredet Saltvand Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne
Jomfruhummer
haler
4,6 cm Ikke fredet Saltvand Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden
Krebs 9 cm Hunkrebs: 01. okt – 31. jul
Hankrebs: 01. okt – 31. mar
Ferskvand (Astacus astacus) Måles fra pandetorn til den faste bagkant af hale- eller svømmeviftens midterstykke
Kuller 27 cm Ikke fredet Saltvand Østersøen, Bælterne, Skagerak og Kattegat
Kuller 30 cm Ikke fredet Saltvand Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden
Kulmule 27 cm Ikke fredet Saltvand Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden
Kulmule 30 cm Ikke fredet Saltvand Østersøen, Bælterne, Skagerak og Kattegat
Laks 60 cm 16. nov – 15. jan Saltvand Fredning af laks gælder kun farvede fisk, dvs. fisk i yngledragt. I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes
Laks 60 cm 15. sep – 28/29. feb Saltvand Vadehavet
Laks 60 cm Hele året Saltvand Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø, i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde er nedfaldslaks totalfredet og Von Å
Laks 40 cm 16. nov – 15. jan Ferskvand
Lubbe 30 cm Ikke fredet Saltvand Gælder for: Nordsøen. Ingen mindstemål i resten af landet.
Makrel 20 cm – 30 cm Ikke fredet Saltvand Nordsøen 30cm, Skaggerak/Kattegat 20cm
Pighvar 30 cm Ikke fredet Saltvand
Pighvar Ingen mindstemål Ikke fredet Ferskvand
Regnbueørred Ingen mindstemål Ikke fredet Begge
Rødspætte 25 cm 15. jan – 30. apr Saltvand Østersøen og Bælterne (område 22-23). Fredning gælder kun hunrødspætte.
Rødspætte 27 cm 15. jan – 30. apr Saltvand Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden. Skagerak og Kattegat. Fredning gælder kun hunrødspætte.
Rødtunge 26 cm Ikke fredet Saltvand
Rødtunge Ingen mindstemål Ikke fredet Ferskvand
Sandart 50 cm 01. maj – 31. maj Ferskvand
Sej (Mørksej) 30 cm Ikke fredet Saltvand Østersøen, Bælterne, Skagerak og Kattegat
Sej (Mørksej) 35 cm Ikke fredet Saltvand Nordsøen
Sej (Mørksej) Ingen mindstemål Ikke fredet Ferskvand
Sild 18 cm – 20 cm Ikke fredet Saltvand Nordsøen 20 cm, Skagerrak/Kattegat 18 cm
Skrubbe Saltvand Der henvises til Ministeriets hjemmeside
Skrubbe Ferskvand Der henvises til Ministeriets hjemmeside
Snæbel Ingen mindstemål Fredet hele året Saltvand
Stalling 33 cm Hele året Ferskvand Fra 15. maj 2017 ændres fredningsperioden til 15. marts – 15. maj
Søtunge 24 cm Ikke fredet Saltvand
Sø-ørred 40 cm 16. nov – 15. jan Ferskvand
Torsk 30 cm Ikke fredet Saltvand Skagerrak og Kattegat
Torsk 35 cm Ikke fredet Saltvand Nordsøen, herunder Ringkøbing Fjord og Limfjorden. (Østersøen og bælterne 38 cm)
Ålekvabbe 23,0 cm Ikke fredet Saltvand Limfjorden er det dog tilladt også at lande ålekvabber under 23 cm. i perioden 1. maj – 31. juli.
Drægtige ålekvabber uanset størrelse og farvand er fredet 15. september – 31. januar.