Omkring skribenten

Flemming Sørensen

Født i Aarhus 1953. Far til tre. Bor i København. Freelance journalist. Lystfisker siden barnsben.

Tilsvarende artikler

3 Kommentarer

 1. 1

  Nils Mogensen

  Det har Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune ikke gyldig lovhjemmel til. Det er op til staten at træffe en beslutning, og det skal ske på baggrund af, at EU forlanger alle spærringer i vandløb fjernet og fri faunapassage. Man kunne håbe på, at Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund ville lægge sag an mod den danske stat og Gudenåcentralen, der, så vidt jeg kan se, åbenbart har misligeholdt koncessionsaftalen på flere punkter.

  Besvar
 2. 2

  Niels Riis Ebbesen

  Der er en udtagelse i EU’s vandrammedirektiv, som siger noget med, at ved de vandkraftværker, hvor el-produktionen har vital betydning for samfundet, der kan der godt dispenseres fra det med den frie faunapassage. Men i Tangeværkets tilfælde kan man nok ikke påberåbe sig, at el-produktionen har vital betydning for samfundet, de får i hvert fald svært ved at dokumentere den påstand.

  Med venlig hilsen
  Niels Riis Ebbesen

  Besvar
 3. 3

  Niels Riis Ebbesen

  Sagen omkring Tange Sø og Gudenåcentralen er i øvrigt fuldstændigt analogt med det sagsforløb, som der har været i forbindelse med Mølleåen her på Sjælland.

  Der er ind til videre brugt rigtig mange millioner på ikke mindre end tre rapporter, som er udarbejdet af landets dyreste ingeniørfirmaer, som alle kommet med en række forslag til, hvordan der kan etableres omløbsstryg ved de ni opstemninger som der er på Mølleåen, så der kan skabes fri og uhindret passage for fiskene.

  Ved Mølleåen er ikke nogen el-produktion i forbindelse med opstemningerne, de er blot kulturhistoriske levn fra dengang, da vandkraften skabte grundlaget for de første industriproduktioner, og når det handler om Mølleåen, så kan en interesseorganisation som DN ikke beslutte sig for, om den skal arbejde for mere natur, eller kæmpe for bevarelse af kulturminder.

  Det er Lyngby-Tåbæk Kommune, som den del af Mølleåen, hvor de ni opstemninger ligger i, og langs med Mølleåen, og ved nogle af mølledamenes bredder ligger der rigtig mange dyre villaer, og ejerne af disse ejendomme er naturligvis ikke interesseret i forandringer, for det kunne jo forringe deres herlighedsværdier, og dermed den økonomiske værdi på deres ejendom.

  Og derfor har Lyngby-Tåbæk Kommune systematisk spændt ben for alle de tiltag og initativer der har været til, at få etableret omløbsstryg ved alle Mølleåens opstemninger.

  Det kan også tilføjes, at der ikke en gang er etableret fisketrapper ved de ni opstemninger, det er regulære spærringer.

  Med venlig hilsen
  Niels Riis Ebbesen

  Besvar

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *