Miljøvagt

En mandag i tiden omkring sommeren 1966 gik en lyshåret purk med sin fiskestang op langs Lilleåen ved Langå, hvor den mindre biflod løber til Gudenåen ved jernbanebroen.

Lilleåen er en kendt havørredå, som godt kan levere havørreder i +10 kilo klassen, men dengang var en del af bifangsten regnbueørreder, da der lå nogle dambrug opstrøms.

De blev selvfølgelig taget med taknemlighed, hvis de bed på, for det var friske fisk, når de ellers havde opholdt sig lidt tid i åen.

Der var engang omkring midt i 60'erne, en snes år efter krigen ...
Der var engang omkring sidst i 60’erne, en snes år efter krigen …

Mens knægten fiskede nogle hundrede meter opstrøms på et lige stykke, opdagede han ud af øjenkrogen en skygge, der kom ned ad åen med strømmen. Det lignede skyggen af en meget mørk sky, der pludselig gjorde alt sort nede i åen. Men da skyggen kun var få meter borte, kunne han se, at det var en massiv bræmme af brunsort slam, der med ét gjorde den klare å til dødsfloden Styx.

Drengen var mig, og da jeg kom hjem til Århus igen, ringede jeg til Fiskerikontrollen, for sådan en var der også dengang, før fisketegnsmidlerne. Min melding om slam-udslippet i Lilleåen blev modtaget i den anden ende på en telefonsvarer, og så tænkte jeg, at jeg i det mindste havde gjort lidt.

Få dage efter hørte jeg i Radioavisen, at der i Folketinget var kommet et forslag om forbud mod dambrugenes såkaldte “mandags-udskylninger”, et udtryk jeg aldrig havde hørt før; og i et sjældent glimt af jysk overmod tænkte jeg, at min opringning måske havde sat noget i gang …

Hent en vimpel og en app
Årsagen til min tur ned ad Mindernes Allé er en ny app ved navn Havmiljøvogter, der sandsynligvis vil sende alle dine vennelister og øvrige data til den store aflytningscentral i USA. Men samtidig vil den give dig mulighed for at overvåge the bad guys, miljøsvinene, der forurener vores fælles farvande.

Fiskemester Kaj Larsen ved Løjstrup Dambrug, som er ejet af sjællandske Musholm Lax A/S. Dambruget blev en halv snes år siden udnævnt til et såkaldt modeldambrug. Det betyder, at man investerede i et recirkulationsanlæg, hvor oppumpet grundvand cirkulerer rundt i et lukket system. Tidligere brugte dambruget vand fra Lilleåen. Det er en stor miljøgevinst, da man både reducerer forurening af åen, samtidig med at man ikke 'forstyrrer' fiskene i Lilleåen
Fiskemester Kaj Larsen ved Løjstrup Dambrug, som er ejet af sjællandske Musholm Lax A/S. Dambruget blev en halv snes år siden udnævnt til et såkaldt modeldambrug. Det betyder, at man investerede i et recirkulationsanlæg, hvor oppumpet grundvand cirkulerer rundt i et lukket system. Tidligere brugte dambruget vand fra Lilleåen. Det er en stor miljøgevinst, da man både reducerer forurening af åen, samtidig med at man ikke ‘forstyrrer’ fiskene i Lilleåen

Appen er lavet af en masse sejlsportsorganisationer, Miljøministeriet og Søfartsstyrelsen, så den er selvfølgelig mest oplagt for småbådsfiskerne. Men i princippet bør enhver lystfisker på eller ved havet have appen på sin smartphone, så man kan anmelde oliespild og anden form for forurening af havet. Om man står på en mole, en færge eller sidder i en lille båd er ligegyldigt.

Når du kommer på hjemmesiden, er der en low budget tegnefilm, som du bare skal ignorere ...
Når du kommer på hjemmesiden, er der en larmende low budget tegnefilm, som du bare må tåle/ignorere …

Hvis man gør sig lidt mere ulejlighed, kan man registrere sig som Miljøvogter på hjemmesiden:
http://havmiljøvogter.dk/

Det giver det ekstra incitament at man får tilsendt en lille vimpel, som man kan føre fra bådens hæk og dermed skræmme store olietankere til at opføre sig ordentligt … og så tilmed oveni en lille gave, som er hemmelig … Ja, man bliver helt mistænksom (indtil man får en nøglering eller en kuglepen).

Appen fylder godt 15 mb og kan downloades gratis  fra app-udsalgene, hvis man søger på “Stop olien”, og når man åbner den, registrerer den automatisk ens position, så husk at anmelde forurening på stedet, hvis det er muligt.

I det hele taget en rigtig god idé og godt implementeret. Det er en stor gevinst for havmiljøet at vi også kan bruge overvågningen til noget positivt.

Så hent den nu, app’en.

Det nytter ikke noget at anmelde sandsugere, for de er ikke blevet forbudte endnu
Det nytter ikke noget at anmelde sandsugere, for de er – desværre – ikke blevet forbudt endnu

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *