Dan vil bruge lystfiskere som pengemaskine

For 40 år siden var tyske turister ikke helt så velkomne i Danmark som i dagens Schengen-land. Ved de jyske åer stod der skilte med priser på fiskekort.

Men i dag har piben fået en anden lyd: Lystfiskere i alle lande, kom til Danmark, siger vores fødevareminister. Lystfiskere giver en omsætning på 2,9 milliarder kroner om året; en tiendedel af disse kroner kommer fra udenlandske lystfiskere, og begge tal har et stort vækstpotentiale, som det hedder, når der er penge i skidtet.

Tyske og andre udenlandske lystfiskere skal fremover trækkes til Danmark af mere tydelige afmærkninger af faststående fiskeredskaber såsom garn og ruser, og så skal udlændingene også have at vide, præcis hvor de rigtig gode fiskesteder befinder sig.  Disse to tiltag er blandt initiativerne i en dugfrisk rapport fra en task force for lystfiskerturisme, som fødevareminister Dan Jørgensen nedsatte i efteråret sidste år.

Billedet herover er en konstruktion, men tankegangen var i hvert fald til stede dengang. De dersens Bratwurst-deutschere skulle ikke bare komme her og bygge sandborge og fange vores fisk, og hvis de skulle, var det bare rimeligt, at de betalte i D-mark og vi danskere i kroner. Der var jo også krigen ...
Billedet herover er en konstruktion, men tankegangen var i hvert fald til stede dengang. De dersens Bratwurst-deutschere skulle ikke bare komme her og bygge sandborge og fange vores fisk, og hvis de skulle, var det bare rimeligt, at de betalte i D-mark og vi danskere i kroner. Der var jo også krigen …

Dan Jørgensen har nu fået den første af formodentlig talrige kommende rapporter fra sin “task force” (man ser de camouflageklædte specialtropper for sig), og tropperne melder, at lystfiskeri er godt og at det oven i købet er en rigtig god forretning, hvis vi altså kan få nogle udenlandske (heriblandt københavnere) lystfiskere til at komme og betale og bruge vores “Zimmer Frei”-B&B eller hoteller og campingpladser (så kan vi altid bagefter brokke os over, at de har mad med i bilen hjemmefra).

Kronborg om styrbord: Øresund skal lægge vand til lystfiskerturismen. Så må man håbe, at stor-entrepenørerne standser deres ødelæggelser med sandsugning forinden ...
Kronborg om styrbord: Øresund skal lægge vand til lystfiskerturismen. Så må man håbe, at stor-entrepenørerne standser deres ødelæggelser med sandsugning forinden …

For ligesom at fejre, at specialtropperne havde leveret varen, har Ministeriet udsendt en redegørelse for, hvad der skal gøres, for at gøre lystfiskerturisme til dén faktor, som redder den danske krone i forhold til Euroen … Vi bringer uddrag af redegørelsen herunder:
(Overtegnedes kommentarer er sat under de citerede afsnit i kursiv)

“Som opfølgning på rapporten sætter Fødevareministeriet nu tre initiativer i gang:
For det første et nyt regelsæt om en bedre afmærkning af ruser og garn, som også har været et ønske fra landets lyst- og fritidsfiskere. Forskellig afmærkning af garn og ruser vil være til gavn for lystfiskere og andre naturbrugere, fordi det bliver tydeligere, at der ikke fiskes med garn – men kun ruser – tæt ved kysten.”

Ja, den med garnene ud bag 500 meter-mærket langs kysterne har vi hørt før. Men fint nok (hvis man ikke er fritidsfisker, for så er det ret surt). Fritidsfiskerne har ikke været sene til at klage over, at Dan Jørgensen har svigtet dem til fordel for lystfiskerne:
http://fiskeritidende.dk/fritidsfiskere-kritiserer-dan-joergensen/

“For det andet gennemføres et markedsføringsmæssigt løft af hjemmesiden fisketegn.dk, så turister informeres om, at de penge et fisketegn koster, går direkte til bl.a. udsætning af fisk. Bedre markedsføring af brugen af fisketegnsmidlerne var en af task forcens anbefalinger. For det tredje afsættes 200.000 kroner til en ny rapport om den samfundsøkonomiske betydning af lystfiskeriet.”

Jo, men fisketegnspengene går altså også til en hel del andet end at udsætte fisk, og det er ikke lige det hele, vi lystfiskere er så glade for. Men det vil den 200.000 kroner dyre rapport måske kigge på (det beløb svarer vel til lønnen for én djøf’er (jurist eller lign.) i tre-fire måneder, eller hvad?)

“Rapporten kortlægger desuden en lang række områder i Danmark, hvor potentialet for lystfiskerturisme er stort. Der er allerede indført forskellige fredningsbælter og anden regulering til gavn for lystfiskeriet ved Fyn, ligesom der i øjeblikket arbejdes på at skabe bedre vilkår for lystfiskeriet på Bornholm. Rapporten fra task forcen identificerer en række andre områder, som også rummer et stort potentiale. Det drejer sig bl.a. om havfiskeri i Øresund, laksefiskeri i de vestjyske åer og småbådsfiskeri i Lillebælt.”

Vi har allerede bemærket, at der er kommet tvungen genudsætning af gedder i brakvandet syd for Køge Bugt, og så nogle fredningszoner, som erhvervsfiskerne brokkede sig over allerede sidste år. Og så må vi håbe, at Dan’s ministerkollega, miljøkvinden Kirsten Brosbøl, når at redde Øresund fra By & Havns grådige sandsugere … Især hvis vi skal sælge samme Sund som et hotspot for havfiskeri til lystfiskerturister.

“Sikring af de naturlige omgivelser langs kyster og vandløb, og styrkelse af udviklingen af digitale løsninger for lystfiskerturister er også blandt anbefalingerne i den nye rapport.
Den samlede omsætning fra danske og udenlandske lystfiskere kan ifølge en tidligere konsulentrapport opgøres til 2,9 mia. kr. Turisternes andel udgør 275 mio. kr. Ifølge den nye rapport kan disse beløb blive endnu større.
Task forcen om lystfiskerturisme er nedsat som et af seks initiativer i visionen for lyst- og fritidsfiskeri. Ud over task forcen vil der komme nye regler for geddefiskeriet i områder ved Sjælland og Møn; der bliver indført beskyttelse af flere rev i udvalgte Natura 2000-områder, der prioriteres øgede midler til vandløbsrestaurering, kontrollen af det kystnære lyst- og fritidsfiskeri fordobles i en periode, og der kommer nye regler ved Bornholm, Norsminde Fjord og Nybøl Nor til gavn for lystfiskeriet efter havørred.
Fødevareministeriet vil fortsætte med at kigge på muligheder for at forbedre lystfiskeriet i Danmark.”

Jaså? Kontrollen af det kystnære lystfiskeri fordobles. Vil det sige, at jeg rent faktisk risikerer at møde en ægte fiskerikontrollør, når jeg fisker? Det vil i givet fald være første gang, og så kan task forcen jo registrere dét som en stigning på 100 procent eller 1.000 procent (papir er taknemligt) i effektiviteten af kontrollen … Overtegnedes tro på, at fiskerikontrollen rent faktisk eksisterer er dog fortsat anbragt samme sted som troen på Julemanden og Den guddommelige Retfærdighed.

Men værre er det heller ikke. Man kan ikke andet end tro på, at Dan og Kirsten gerne vil gøre det godt, og der er da også mange rigtig fine initiativer i task forcens skriv.
Samtidig er det jo valgår, så man gad egentlig godt vide, om Kirsten og Dan stadig  er ministre næste år på denne tid?

Kisserd
Dan Jørgensen

The jury is out.


af

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *