Puds Fiskerikontrollen på tyvfiskerne

I forlængelse af artiklen om østeuropæiske mad- og tyvfiskere (4. maj) bringer vi herunder en artikel af Niels Riis Ebbesen om tyvfiskeri og Fiskerikontrollens yderst begrænsede tilstedeværelse ved fiskevandene, der – ligesom tyvfiskernes fiskemoral – er nærmest kriminelt ringe. Tjekker Fiskerikontrollen overhovedet lystfiskere?

Jeg er opvokset tæt på Farum Sø, og jeg var ikke ret gammel da nogle lidt større drenge viste mig, hvordan de kunne fange skaller og aborrer med en hasselkæp, som var monteret med en stump nylonsnøre og en krog, der var agnet med en regnorm. Og en fisk som spræller for enden af en kort stump nylonline, er jo virkelig noget, der taler til jagtinstinktet inde i enhver dreng.

Op gennem min barn- og ungdom har jeg brugt tusindvis af timer på og ved Farum Sø, hvor jeg med alle sanser har registreret og iagttaget naturen, medens jeg ventede på, at der var en fisk, som bed på min agn. Og alle disse fisketure har givet mig et væld af gode oplevelser, og en masse værdifulde minder. Undervejs fik jeg også lært, at der både var skrevne og uskrevne regler, som regulerede lystfiskeriet, og som man bare skulle overholde.

Tilbage i 50’erne – 60’erne og til dels også i 70’erne var den generelle i holdning i samfundet, at man under ingen omstændigheder tolererede tyvfiskeri eller ulovligt fiskeri. Der blev virkelig brugt ressoucer på at håndhæve lovgivningen, og der blev slået hårdt ned på de, som blev taget for tyvfiskeri. Det var kun os drenge som gik helt fri af reglerne, vi kunne lystfiske alle steder, uden et dagkort, fisketegn eller andre begrænsninger. De voksne havde nemlig den holdning, at lystfiskeri er var en sund fritidsbeskæftigelse, og de fleste steder er det heldigvis stadig sådan, at man ser helt bort fra alle regler, i forhold til mindre børn som lystfisker.

Farum Sø er statsejet, og dengang blev den administreret af Statsskovvæsenet. Derfor var det skovfogeden, som stod for lov og orden på søen, og han sejlede hyppigt ture på søen, hvor han systematisk kontrollerede alle både og tjekkede, at alle regler blev overholdt. Fru Olsen, som ejede og drev Farum Sø bådeudlejning, var også meget striks; hun lod ikke lystfiskere ro ud på søen i hendes udlejningsbåde, med mindre de havde købt et dagkort, som gav dem ret til at fiske i søen. Og den meget nærværende kontrol medførte, at der ikke rigtig var nogen, som forsøgte at overtræde reglerne; alle var jo bevidste om, at der var en meget stor risiko for, at de kunne blive taget på fersk gerning.

Tyvfiskeri er blevet helt normalt

Når jeg nu om stunder er på fisketur eller færdes i naturen, så sker det desværre alt for ofte, at jeg ser voksne lystfiskere, som helt åbentlyst tyvfisker eller overtræder de gældende regler, som der er for lystfiskeriet i den pågældende sø. Tidligere gjorde jeg konsekvent disse tyvfiskere opmærksom på, at deres fiskeri var i strid med lovgivningen. Men jeg er for længst holdt op med at konfrontere tyvfiskerne med deres lovovertrædelser, da de enten reagerer negativt eller helt ignorerer mine henvendelser.

Her i de seneste år er der tillige kommet ekstra mange udenlandske tyvfiskere. Det er hovedsageligt østeuropæere, som dyrker deres interesse for lystfiskeri, uden at de har sat sig ind i de danske regler på området, og noget kunne tyde på, at det er et helt bevidst valg.

Hvis man henvender sig til de østeuropæiske lystfiskere med almindelig hyggesnak, og spørgsmål om de har fanget noget, så får man som regel nogle gode svar på gebrokkent dansk, men hvis man så begynder at forklare dem, at de skal ha’ et fisketegn, og at de skal være medlem af en fiskeklub, som har fiskeret i den sø som de fisker i, så forstår de pludselig hverken dansk, engelsk eller tysk.

Men det allerværste er godt nok, at alle disse østeuropæiske lystfiskere også er regulære madfiskere, som konsekvent slagter alt hvad de fanger, uden hensyn til mindstemål og fredningstider. Her i starten af april oplevede jeg to polakker, som fiskedede fra bredden i Buresø, i øvrigt kun 20 meter fra et skilt, der både har et piktogram og en tekst med ‘fiskeri forbudt’. Jeg hyggesnakkede lidt med dem, og de viste mig stolt en bærepose med tre mindre gedder, hvoraf to var så små, at jeg på ingen måde var i tvivl om, at det var undermålere.

Lystfiskeri fra bredden er her i de senere år blevet givet frit i flere af de statsejede søer, men der er en del, som ikke vil nøjes med bredfiskeriet, de har anskaffet sig flyderinge, gummibåde, fiskekajakker og pontonbåde, og med disse fartøjer sejler de ud og fisker på søer, hvor de hverken har tilladelse til sejlads eller fiskeri. Og de allerværste af dem anvender også ulovlige redskaber: På mine fisketure er jeg personlig stødt på både garn og kasteruser.

Det er da også lidt tankevækkende, at en COWI-undersøgelse er kommet frem til, at der i Danmark er omkring 600.000 lystfiskere, når der kun er knap 200.000, som løser et lystfiskertegn eller fritidsfiskertegn. Differencen på de 400.000 lystfiskere er simpelt hen for stor til, at den kan bestå af børn og unge under 18 år og pensionister over 65 år, som ikke skal løse et fisketegn.

Den manglende fiskerikontrol

Når jeg tænker tilbage, så må jeg desværre konstatere, at selv om jeg hen over de sidste 40 år i snit har været på fisketur en til to gange om ugen, så har jeg endnu til gode at møde Fiskerikontrollen. Jeg har faktisk ikke oplevet at blive tjekket siden dengang jeg var helt ung, og hvor det var skovfogeden, som stod for lov og orden på Farum Sø. Derfor er min konklusion, at det omsiggribende og allestedsnærværende tyvfiskeri skyldes, at risikoen for at blive taget af Fiskerikontrollen er så godt som ikke eksisterende.

Og derfor er løsningen en meget mere effektiv kontrol. Maskerne i Fiskerikontrollens net skal være så små, at det virkelig bliver risikabelt at tyvfiske, og så bør der også strammes op på sanktionerne, så tyvfiskerne ikke kun får en bøde; der bør også ske en konfiskation af alt deres udstyr og redskaber, herunder de både eller andre fartøjer, som de har anvendt i forbindelse med deres tyvfiskeri.

Jeg er i øvrigt overbevist om, at de store flertal af de 150.000 danske lystfiskere, som hvert år løser et fisketegn, vil være indstillet på at betale 100 kr. mere om året for deres fisketegn, hvis merprovenuet på 15 mill. ubeskåret bliver anvendt til flere fiskerikontrollører, og at Fiskerikontrollen laver en hjemmeside, hvor den på ugebasis og i summarisk form oplister alle dens ‘fangster’ af tyvfiskere og ulovlige redskaber, så lystfiskerne for alvor kan se, at de virkelig får nogle resultater for pengene.

© 23. november 2014 Niels Riis Ebbesen


af

Kommentarer

6 svar til “Puds Fiskerikontrollen på tyvfiskerne”

 1. Tk Avatar
  Tk

  kan kun nikke genkendende til artiklen, ser alt alt for meget ulovligt fiskeri, og efter de åbne grænser, er det gået helt galt, kan kun snakke om mit eget lokal vand kbh omegn, men det er tilgengæld også blevet slagtet, finder underlige fiskefælder, garn,ruser og alt bliver revet op og spist. på vej til et lokalt fiskested, fandt jeg den anden dag 3 “gemte” østeuropæer camps på vejen… som svare til ca. 400 meter.

  1. Flemming Sørensen Avatar
   Flemming Sørensen

   Det eneste reelle svar på problemet med tyvfiskeri er en markant øget indsats fra den Fiskerikontrol, vi lystfiskere er med til at finansiere via det lovpligtige fisketegn.
   Men hvor bliver Fiskerikontrollørerne af? Og hvor mange (eller få) er der egentlig?

   1. René Jespersen Avatar
    René Jespersen

    Jeg bliver nødt til at rette den vildfarelse, at fisketegnsmidlerne går til fiskerikontrol…. Det er aldeles ukorrekt!
    De bliver udelukkende bruget til vandløbsrestaurering, udsætning og forskning.
    Fiskerikontrollen er hovedsageligt finansieret af EU-midler, og derfor er der også strenge krav til hvordan disse midler bliver brugt. Langt størstedelen af kontrollen går med erhvervsfiskerne, der jo lander mængder af fisk, der får lidt tyvfiskeri til at være promiller.
    Så hvis nogle af jer skrivebordskrigere vil lave om på det, så skal I overbevise EU og Bjarne Corydon om at nogle tyvfiskere er en langt større trussel mod fiskebestanden, end når der snydes med tonsvis af fisk i erhvervet.
    Held og lykke med det…

 2. Flemming Sørensen Avatar
  Flemming Sørensen

  René Jespersen har ret i, at der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem det statslige fisketegn og finansieringen af Fiskerikontrollen.
  Men for den menige lystfisker, som betaler til fisketegnet, er der en meget direkte sammenhæng mellem det at betale for at fiske og så den fraværende kontrol.
  Selvfølgelig er der mere “tonnage” i at kontrollere erhvervsfiskere, men pointen er, at det vil betyde alverden for den anseelige demografiske gruppe af fritidsfiskere, hvis der kom noget kontrol på banen. Det kan ikke være cost-benefit analyser, der skal ligge til grund for al politik, for det psykologiske aspekt er også vigtigt.
  Hvis man først begynder at dissekere årsagssammenhænge og pengestrømme, farer man bare vild. Lystfiskerne betaler til et fisketegn, som de lige så vel kunne spare udgiften til.
  Dét er et problem.

  1. René Jespersen Avatar
   René Jespersen

   Vi når ikke længere i denne debat, så længe du påstår at fisketegnsmidlerne går til kontrol! Det er jo lodret løgn, og kun meget få bilder sig ind, at det hænger sådan sammen!
   Tror du så også at de afgifter de får ind fra folk uden tegn, går til brændstof til deres biler, og kaffe til kontrollørene?
   Drop nu det der bullshit, og forhold dig til fakta

 3. gjdjednis Avatar
  gjdjednis

  Jeg må give artikkeflorfatteren ret i hans udsagn med tyvfiskeriet.
  Problemet findes ikke kun i de Danske søer, men også ved kyster og moler.
  Jeg har her i 2015 snakket med en del udenlandske fiskere som ikke var i besiddelse af
  det lovpligtige fisketegn, blandt andet på Oddesundbroen under sildefiskeriet, hvor 16
  udlændinge ikke havde fisketegnet. Ligeledes har jeg i år konfronteret 9 flygtninge på Hanstholm Havn under makrelfiskeriet, ingen af dem havde statens fisketegn.
  Jeg har selvfølgelig spurgt disse lystfiskere på en pæn og ordentlig måde
  Jeg skal i den forbindelse bemærke at samtlige af de danske lystfiskere jeg har talt med, var i besiddelse af fisketegnet.
  Desværre er jeg bange for at der ikke kan gøres noget ved problemet med mindre, som der også er beskrevet ovenfor, kommer flere fiskeribetjente på banen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *